Bảng giá xe lăn bánh và trả góp chỉ là ước tính. Nếu quý khách muốn biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi vui lòng gọi Hotline: 0911.858.001

XE DU LỊCH

Suzuki Ertiga

  Ertiga GL 5MT Ertiga GLX 4AT
GIÁ XE 538.000.000 608.000.000
ƯU ĐÃI 89.000.000 89.000.000
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 499.000.000 519.000.000
Thuế trước bạ 10% (quy định Nhà Nước) 53.800.000 60.800.000
Trách nhiệm dân sự và người trên xe 1.013.000 1.013.000
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000 2.000.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 1.560.000 1.560.000
Lệ phí đăng kiểm 45.000 45.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 508.418.000 585.418.400
 
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG
Vay ngân hàng 70% 314.800.000 363.600.000
Trả trước 30% 134.700.000 155.700.000
Chi phí đăng ký 59.418.000 66.418.000
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 194.118.000 222.118.000

Suzuki XL7

d>

  XL7 XL7 GHẾ DA
GIÁ XE 599.900.000 609.900.000
ƯU ĐÃI - -
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 599.900.000 609.900.000
Thuế trước bạ (quy định Nhà nước) 10% 59.990.000 60.990.000
Trách nhiệm dân sự và người trên xe 1.013.000 1.013.000
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000 2.000.000
Lệ phí bấm số 1.560.000 1.560.000
Lệ phí đăng kiểm 45.000 45.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 1.560.000 1.560.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 665.508.000
676.508.000
 
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG
Vay ngân hàng 70% 419.930.000 426.930.000
Trả trước 30% 179.970.000 182.970.000
Chi phí đăng ký 65.608.000 66.608.000
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 245.578.000 249.578.000

Suzuki Swift

  Swift GLX
GIÁ XE 559.900.000
ƯU ĐÃI 30.000.000
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 529.900.000
Thuế trước bạ 10% (quy định Nhà Nước) 55.990.000
Trách nhiệm dân sự và người trên xe 580.700
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 1.560.000
Lệ phí bấm số 1.000.000
Lệ phí đăng kiểm 45.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 591.075.700
   
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG  
Vay ngân hàng 70% 370.930.000
Trả trước 30% 158.970.000
Chi phí đăng ký 61.175.700
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 220.145.700

Suzuki Ciaz

  CIAZ
GIÁ XE 534.900.000
ƯU ĐÃI 45.000.000
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 489.900.000
Thuế trước bạ (quy định Nhà nước) 10% 53.490.000
Trách nhiệm dân sự và người trên xe 580.700
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000
Lệ phí bấm số 1.000.000
Lệ phí đăng kiểm 45.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 1.560.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 548.575.700
 
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG
Vay ngân hàng 70% 342.930.000
Trả trước 30% 146.970.000
Chi phí đăng ký 58.675.700
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 205.645.700

XE THƯƠNG MẠI

Suzuki Carry Pro

  Pro thùng lửng Pro thùng mui bạt Pro thùng kín
GIÁ XE 318.600.000 342.812.000 354.600.000
ƯU ĐÃI 15.000.000 15.000.000 15.000.000
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 303.600.000 327.812.000 339.600.000
Thuế trước bạ 2% (quy định Nhà Nước) 6.372.000 6.856.240 7.092.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 978.300 978.300 978.300
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Lệ phí bấm số 150.000 150.000 150.000
Lệ phí đăng kiểm 20.000 20.000 20.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 315.280.300 339.976.540 352.000.300
 
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG
Vay ngân hàng 70% 215.520.000 229.468.400 237.720.000
Trả trước 30% 91.080.000 98.343.600 101.880.000
Chi phí đăng ký 11.680.300 12.164.540 12.400.300
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 102.760.300 110.508.140 114.280.300
Nếu Quý khách quan tâm đến những loại thùng khác vui lòng liên hệ

Suzuki Carry Truck

  SUPER CARRY TRUCK
GIÁ XE 252.300.000
ƯU ĐÃI 0
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 252.300.000
Thuế trước bạ 2% (quy định Nhà Nước) 5.044.600
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 978.300
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 2.160.000
Lệ phí bấm số 150.000
Lệ phí đăng kiểm 20.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 259.886.300
 
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG
Vay ngân hàng 70% 176.561.000
Trả trước 30% 75.669.000
Chi phí đăng ký 10.352.900
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 86.021.900
Nếu Quý khách quan tâm đến những loại thùng khác vui lòng liên hệ

Suzuki Blind Van

  Blind Van
GIÁ XE 294.448.000
ƯU ĐÃI 25.000.000
GIÁ SAU ƯU ĐÃI 269.448.000
Thuế trước bạ 3% (quy định Nhà nước) 8.833.400
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1.026.300
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) 2.000.000
Phí bảo trì đường bộ 1 năm 2.160.000
Lệ phí trước bạ 150.000
Lệ phí đăng kiểm 20.000
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) 283.637.740
 
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG
Vay ngân hàng 70% 188.613.600
Trả trước 30% 80.834.400
Chi phí đăng ký 14.189.740
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ 95.024.140
0911 858 001